วัดหงษ์ทอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

วัดหงษ์ทอง อีกหนึ่งวัดกลางน้ำที่สวยที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เจดีย์มี 5 ชั้นมีภาพวาดเกี่ยวกับพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย และประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ที่ตั้ง : ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิด-ปิด : 06:00–20:00 น. ทุกวัน

โทร. : 038 528 367