วัดปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

วัดปากน้ำโจ้โล้ ตามประวัติความเป็นมาวัดนี้สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นสีทองอร่ามไปทั้งวัด

ส่วนภายในพระอุโบสถมีพระประทานองค์ใหญ่เมื่อกราบไหว้แล้วยังสามารถลอดใต้ฐานพระประธานเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ภายนอกจะมีพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรองค์ใหญ่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้กราบสักการะอีกด้วย

ที่ตั้ง : ถ.วนะภูติ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิด-ปิด : 06:00-18:00 น. ทุุกวัน