อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประวัติความเป็นมา  คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทำการรบกับพม่าที่มีกำลังเหนือกว่าจนได้รับชัยชนะตรงบริเวณปากน้ำโจ้โล้ พระองค์จึงสร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในการสู้รบกับพม่าไว้ ณ ที่แห่งนี้ นอกจากจะมากราบสักการะแล้ว ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ นั่งเล่น ลมพัดเย็นๆ ริมแม่น้ำปางปะกง

ที่ตั้ง : ซอยพระสถูปเจเดีย์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน