วัดโพธิ์บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

วัดโพธิ์บางคล้า เป็นวัดเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทธยาตอนปลาย บริเวณวัดร่มรื่นปกคุมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของค้างคาวแม่ไก่นับหมื่นๆ ตัว ภายในวัดมีวิหารเก่าอายุถึง 200 ปี สร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ให้กราบสักการะบูชา ทางด้านหลังวัดติดกับแม่น้ำบางปะกง ให้ได้นั่งสัมผัสกับบรรยากาศเย็นสบายริมน้ำ

ที่ตั้ง : ประชาเนรมิตร ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิด-ปิด : 06:00-18:00 น. ทุุกวัน