หอพระธรรมบารมี วัดผาณิตาราม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

หอพระธรรมบารมี อาจจะมีหลายสถานปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบและไม่ไกลกรุงเทพฯ แต่ถ้าเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ผสานงานศิลปะร่วมสมัยเอาไว้ให้ตีความอย่างลึกซึ้งด้วย อยากให้มาที่ หอพระธรรมบารมี วัดผาณิตาราม

ภายในเป็นกลุ่มอาคารสีขาวแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย แทรกแซมด้วยความเขียวของสวนโดยรอบ ส่วนโถงปฏิบัติธรรมกว้างขวางมาก จุได้นับร้อยคน มีชั้นลอยซึ่งแบ่งเป็นห้องจัดแสดงงานจิตรกรรมและประติมากรรมจากหลากหลายศิลปินเพื่อระลึกถึงรัชกาลที่ 9 พื้นที่ตรงกลางเป็นแท่นบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานพอดีกับช่องแสง เหมือนพร้อมจะส่งพลังงานดีๆ ให้กับผู้ที่มาสักการะ

นอกจากนี้ยังมีอาคารนิทรรศการจัดแสดงงานศิลปะจากศิลปินชั้นครู เช่น ผลงานของอาจารย์อินสนธิ์ วงศ์สาม อาจารย์ทวี รัชนีกร รวมทั้งศิลปินรุ่นใหม่ที่หมุนเวียนนำผลงานมาจัดแสดงอีกหลายคน ถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจในธรรมมะผ่านผลงานศิลปะที่น่าครุ่นคิด พินิจพิเคราะห์

ที่ตั้ง : วัดผาณิตาราม ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิด-ปิด : 09:00-16:00 น. ทุกวัน

โทร. : 038 131 811