บ้านเนินฆ้อ สนุกกับกิจกรรมร่วมกันทำบ้านปลา ธนาคารปู อ.แกลง จ.ระยอง

บ้านเนินฆ้อ เป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านที่ร่วมมือร่วมใจกันดูแลทรัพยากรชายฝั่งด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ และเปิดให้คนทั่วไปได้เข้ามาท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีประมงกันอย่างใกล้ชิดถึงในชุมชน

โดยมีทั้งนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมร่วมกันทำบ้านปลา ธนาคารปู ซึ่งเป็นการทำประการังเทียมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น เต๋ายางรถยนต์ ซังจากเชือก และแท่งปูนรูปสี่เหลี่ยม

แล้วค่อยนำไปวางในทะเล เหมาะมากที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งระบบนิเวศน์ป่าชายเลนและนวัตกรรมบ้านปลากับผู้ที่สนใจ

ที่ตั้ง : ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

โทร. : 081 383 9468