บ้านแหลมมะขาม เที่ยวชุมชนน่ารัก ล่องเรือชมป่าชายเลน จับหอยปากเป็ด จ.ตราด

บ้านแหลมมะขาม เป็นหมู่บ้านบนแหลมที่ยื่นไปในทะเล มีความเป็นมากว่า 100 ปี

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าชายเลนและสัตว์ทะเล รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าศึกษา โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชน ไม่ว่าจะแวะจุดท่องเที่ยวสำคัญอย่าง เจ้าพ่อต้นมะขามโพรง ศูนย์เรียนรู้ตามรอยเสด็จฯ พระพุทธเจ้าหลวง

รวมทั้งวัดแหลมมะขาม ที่มี “โต๊ะวลีย์” ศาสนสถานที่สำคัญของชาวมุสลิม ตั้งอยู่ภายใน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมทั้งล่องเรือชมป่าชายเลน เย็บงอบ สานคุ้ม งมหอยปากเป็ด ให้ลองทำกันสนุกๆ ด้วย

ที่ตั้ง : อ.แหลมงอบ จ.ตราด

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน

โทร. : 098 860 2914