โบสถ์วัดธรรมาสน์ ชุมชนท่าแฉลบ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

โบสถ์วัดธรรมาสน์ มาถึงก็แอบไม่แน่ใจว่านี่วัดพุทธหรือวัดคริสต์ แต่ถ้ามองรายละเอียดดีๆ จะรับรู้ถึงความพิเศษที่ชาวบ้านได้ผสานความเป็นไทยเข้ากับคริสตศาสนาอย่างแนบเนียน

โดยวัดโรมันแคธอลิคแห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวบ้านท่าแฉลบมาก จนเป็นธรรมเนียมที่จะต้องมาไหว้ขอพรจากนักบุญเปโตรก่อนออกทะเลกัน ซึ่งในความเรียบง่ายของสถาปัตยกรรม และรูปปั้นนักบุญเปโตรด้านหน้า จะพบพวงมาลัยดอกมะลิดาวเรืองแบบไทยๆ แขวนสักการะอยู่อย่างเป็นเอกลักษณ์ใกล้ๆ กัน

ชุมชนท่าแฉลบ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ติดต่อท่องเที่ยว โทร. 089 803 0020 (ฟาร์มหอยนางรมป้าหลุยลุงทม)