วัดพลับ หรือวัดพลับบางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี 

วัดพลับ หรือวัดพลับบางกะจะ สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนกระทั่งพ.ศ. 2310 ในสมัยพระเจ้าตาก ทรงยกกองทัพมาพักที่บริเวณวัดแห่งนี้ ก่อนเข้ายึดเมืองจันทบุรี เกิดเหตุการณ์การสร้างพระยอดธง เพื่อประดับธงรบ รวมทั้งนำน้ำในบ่อน้ำศักดิ์์สิทธิ์ของวัดมาทำน้ำพระพุทธมนต์ประพรมเหล่าทหารด้วย

นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีทั้งพระปรางค์โบราณ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2441 พระเจดีย์กลางน้ำ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนกลาง วิหารไม้ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกกรกิริยา ซึ่งหาชมได้ยาก ฯลฯ ให้ชาวพุทธและนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาสักการะ

ที่ตั้ง: ต.บางกะจะ อ.เมือง จ.จันทบุรี