เที่ยวชุมชนบ้านตะปอน ชุมชนเก่าแก่ อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ชุมชนบ้านตะปอน เป็นชุมชนเก่าแก่ในอ.ขลุง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี หรือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียว โดยสามารถเรียนรู้และซึมซับความงามทั้งทางสถาปัตยกรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ได้จากวัดตะปอนน้อย และวัดตะปอนใหญ่ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

โดยที่วัดตะปอนน้อย จะได้ทึ่งกับความงามของพระอุโบสถเก่าแก่ ที่มีหน้าบันไม้แกะสลักอายุกว่า 400 ปี ภายในประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ พร้อมด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในที่บอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยที่มีการติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตก โดยสันนิษฐานว่าวาดขึ้นร่วมสมัยเดียวกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ขณะที่วัดตะปอนใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กัน

นอกจากจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ในบริเวณวัดยังจัดเป็นตลาดโบราณ 270 ปี ที่มีทั้งพืชผัก สินค้าต่างๆ

และอาหารพื้นบ้านหากินยาก จำหน่ายในบรรยากาศย้อนยุคทุกวันเสาร์อีกด้วย เช่น ขนมควยลิง ขนมติดคอ ขนมตะไล ขนมบุหลันดั้นเมฆ ดอกทุเรียนทอด เป็นต้น นอกจากนี้ในช่วงสงกรานต์ ชุมชนบ้านตะปอนยังมีกิจกรรมอย่างการแข่งชักเย่อเกวียนพระบาท ให้ได้มาสัมผัสเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย

ที่ตั้ง : อ.ขลุง จ.จันทบุรี

เวลาเปิด-ปิด : ตลาดโบราณ 270 ปี เปิดทุกวันเสาร์ วัดตะปอนใหญ่ และวัดตะปอนน้อย เปิดทุกวัน

โทร. : 086 316 6213