ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี “สวนของพ่อ” อ.มะขาม จ.จันทบุรี

ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี “สวนของพ่อ” แห่งนี้ เกิดขึ้นตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเห็นว่าในอนาคตจันทบุรีจะเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่สำคัญของประเทศ จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินเพื่อดำเนินโครงการศึกษาพัฒนาไม้ผล รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ และผึ้งชันโรง ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้เกษตรกร

ในสวนมีทั้งเงาะ มังคุด ลองกอง ลำไย โดยเฉพาะทุเรียน ทางศูนย์สามารถผสมข้ามสายพันธุ์จนเกิดเป็นพันธุ์จันทบุรี 1 2 และ 3 ที่ให้เนื้อแน่น ไม่เละง่าย และกลิ่นไม่แรงมาก

ใครที่สนใจจะเข้ามาศึกษาดูงาน หรือแวะชมและชิมผลไม้จากสวนของพ่อก็สามารถสอบถามล่วงหน้าได้ ถ้ามาจังหวะผลไม้กำลังออกก็จะได้ซื้อผลผลิตสดๆ รวมทั้งปั่นจักรยานเที่ยวชมสวน และตัดทุเรียนจากต้นเองด้วย

ที่ตั้ง : อ.มะขาม จ.จันทบุรี

เวลาเปิด-ปิด : 08:30-16:30 น. ทุกวัน

โทร. : 039 397 134