เกาะกวาง เกาะสวยสงบกลางทะเล อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

เกาะกวาง เกาะกลางทะเลที่ห่างจากเกาะเปริดเพียงนั่งเรือไม่เกิน 15 นาที ช่วงน้ำลงบนเกาะจะปรากฏหาดทรายและถ้ำทะลุให้เดินเล่น หรือจะเล่นน้ำก็ได้สบายๆ แถมมีชิงช้าใต้ต้นไม้ใหญ่ให้นั่งเล่นถ่ายรูปสวยๆ ด้วย

นอกจากนี้เมื่อเดินขึ้นไปตามก้อนหินไม่ไกล จะสามารถชมวิวได้จากมุมสูง มองเห็นทั้งเกาะเปริด รวมทั้งวิถีชาวประมงโดยรอบเกาะ ส่วนอีกด้านของเกาะจะมีศาลเจ้าแม่เกกาะเปริด ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเรือ ก่อนกลับเข้าฝั่ง ถ้าคลื่นลมไม่แรง จะสามารถล่องเรือวนรอบเกาะ รวมทั้งเลยไปทักทายชาวประมงใกล้ๆ และชมถ้ำนกนางแอ่นที่อยู่ใต้ผาซันชายน์ได้ด้วย

ที่ตั้ง: อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี