เที่ยวงาน”วันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด” ปี 2562 วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม

จังหวัดตราด กำหนดจัดงาน”วันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด” ปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด

เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัด อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ผลิตสินค้าชุมชน และท้องถิ่นของจังหวัดตราด

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดตลาดนัดผลไม้ราคาประหยัด การออกร้าน OTOP การประกวดผลไม้ การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน กิจกรรมประลองไก่ชน การแข่งขันประกอบอาหาร แข่งขันตำส้มตำลีลา การออกร้านสินค้าราคาถูก ฯลฯ