วัดสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว

แวะมาเที่ยวกันอีกหนึ่งวัดกับ วัดสระแก้ว วัดคู่บ้านคู่เมืองสระแก้ว

โดยมีหลวงพ่อทอง (พระครูรัตนสราธิคุณ) ได้บุกเบิกสร้างวัดขึ้นมา พร้อมทั้งความมุ่งมั่นที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาอีกทั้งยังใช้วิชาทางการแพทย์แผนโบราณมารักษาโรคให้ชาวบ้าน เป็นที่พึ่งให้ชาวบ้านในยามเดือดร้อน

ด้วยความเสื่อมใสและแรงศรัทธาของชาวบ้าน จึงพร้อมใจกันสร้างรูปหล่อขึ้น หลังจากที่ท่านได้ละสังขารไปแล้ว พร้อมอัญเชิญมายังวิหารหลวงพ่อทอง ในวัดสระแก้ว ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจนถึงปัจจุบัน

แต่เดิมวัดสระแก้วนั้น เป็นวัดราษฎร์ แต่เมื่อผ่านการบูรณะก็กลายเป็นวัดที่มีความสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ หลังจากนั้นจึงได้เลื่อนเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีแห่งแรกของสระแก้ว ในปี 2543

เรียกได้ว่า ใครที่อยากมาเที่ยววัดเก่าอายุยาวนานก็สามารถมาที่วัดสระแก้วแห่งนี้ได้เช่นกัน

ที่ตั้ง : ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว