สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฉกรรจ์ เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญมาก ๆ เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ของกรมป่าไม้ สำหรับตัวเขาฉกรรจ์ เป็นภูเขาหินปูน มีอยู่ทั้งหมด 3 ลูก โดยระหว่าง 3 ลูกนี้ ยอดเขาที่ใหญ่ที่สุดคือ เขาฉกรรจ์

เมื่อเดินทางเข้าไปยังภายในจะพบกับฝูงลิงที่มาคอยต้อนรับก่อนเดินขึ้นบันได 300 ขั้น เพื่อขึ้นไปยังจุชมวิวยอดเขาทะลุ ซึ่งเป็นไฮไลท์หลักของการมาเที่ยวที่นี่ ด้านบนมีการประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้ขึ้นไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

เมื่อสำรวจยังภายในเขาฉกรรจ์ ที่นี่จะเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 72 ถ้ำ โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันดังนี้ ถ้ำมืด, ถ้ำหนุมาน, ถ้ำเขาทะลุ, ถ้ำมหาหิงส์, ถ้ำน้ำทิพย์ และถ้ำแก้วพลายชุมพล เป็นต้น

ใครที่อยากมาเที่ยวสถานที่ที่ได้บรรยากาศเขียว ๆ เติมความสดชื่นให้ร่างกายต้องมาที่นี่แน่นอน

ที่ตั้ง : ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว