สกายวอร์ค เขาสิงโต อ.เมือง จ.สระแก้ว

หนึ่งในแลนด์มาร์คท่องเที่ยวของสระแก้วเลยก็ว่าได้ สำหรับ สกายวอร์ค วัดเขาสิงโต แหล่งท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาจากภูเขาสิงโตภูเขาลูกเตี้ย ๆ ให้น่าเที่ยวด้วยการสร้างบันไดทางเดินสกายวอร์คขึ้นไปยังบนยอดเขาเป็นที่แรกในภาคตะวันออก

โดยจุดสูงที่สุดจะจัดทำเป็นสกายวอร์คกว้าง ๆ สามารถชมวิวสวยรอบ ๆ ได้แบบ 360 องศา

เมื่อเดินไปถึงยอดเขาจะต้องเคาะระฆัง 3 ครั้งและสั่นกระดิ่ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งโดยรอบของลานด้านบนจะตกแต่งด้วย ธงฉัพพรรณรังษี ที่เป็นธงพระพุทธศาสนาสากล มีทั้งหมด 6 สี คือ แถบที่ 1 สีน้ำเงิน, แถบที่ 2 สีเหลือง, แถบที่ 3 สีแดง, แถบที่ 4 สีขาว, แถบที่ 5 สีแสด ส่วนแถบสุดท้ายหรือแถบสีประภัสสร เป็นแถบสีที่เกิดจากการนำแถบสีทั้ง 5 สีแรกในตอนต้นมาเรียกลำดับใหม่ในแนวนอน

นอกจากนี้ด้านบนสกายวอร์คมีเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยให้เข้าไปได้ครั้งละ 5 คน เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ที่ตั้ง : 1 ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว