สระแก้ว สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว 

ได้ยินชื่อแล้วน่าจะบอกถึงความเก่าแก่และสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีกับ “สระแก้ว สระขวัญ”

ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำประปาสำหรับใช้ในเทศบาลเมืองสระแก้ว ที่บริเวณยังถูกเนรมิตให้เป็นสวนสาธารณะต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจกับบรรยากาศลมพัดเย็น

ความสำคัญของแห่ลงน้ำแห่งนี้ในอดีตมีการนำน้ำจากสระทั้งสองไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และเมื่อย้อนกลับไปในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.1) สระแก้ว สระขวัญได้ปรากฏในหน้า

ประวัติศาสตร์เมื่อครั้งที่พระองค์ยังคงดำรงยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ได้รับมอบหมายจากพระเจ้ากรุงธนบุรีให้เป็นแม่ทัพยกกองทัพไปตีกรุงกัมพูชา และได้มาพักทัพอยู่บริเวณนี้ ซึ่งกองทัพก็ได้อาศัยน้ำจากสระทั้งสองบริโภคและใช้สอย จากนั้นพระองค์จึงได้พระราชทานนามให้สระนี้ว่า “สระแก้ว สระขวัญ” จวบจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.สระแก้ว

เวลาเปิดปิด :  เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น.