วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า บ้านอ่างเตย ต.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ชาวบ้านช่วยกันถักทอเส้นไหมผิวเรียบเนียน สม่ำเสมอจากฝีมือการสาวไหม ทำให้ชนะเลิศระดับประเทศ จนมาเป็นแบรนด์ “โส๊ดละออ” (ผ้าไหมผืนสวย)

คำว่า “อ่างเตย” ในอดีตแอ่งน้ำในลำห้วยของหมู่บ้านจะมีน้ำขังตลอดปี และมีต้นเตยป่า เกิดขึ้นจำนวนมาก จึงเรียกต่อๆกันว่า “บ้านอ่างเตย” นอกจากบ้านอ่างเตยจะมีฐานการเรียนรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทอผ้า แล้ว นอกจากนี้ยังมีฐานเรียนรู้การผลิตไผ่ตง ฐานเรียนรู้การปลูกผักปลอดสารพิษ และฐานเรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนต้นแบบบ้านอ่างเตย

คุณนิกร ทรัพย์ประสาน (ผู้ใหญ่บ้าน) โทร. 08 6109 0589

ขอขอบคุณเรื่องและภาพ : ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา