บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

บ้านขุนสมุทรจีน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนแหลมที่ยื่นไปในทะเลแห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นแหล่งขนถ่ายสินค้าจากเรือสำเภาจีนและเรือพาณิชย์ต่างชาติ เพื่อส่งต่อไปยังเมืองหลวง บริเวณนี้จึงกลายเป็นชุมชนจีนขนาดใหญ่ ก่อนจะพบกับวิกฤติน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ทำให้ปัจจุบันแผ่นดินบางส่วนหายไป ชาวบ้านจึงรวมตัวกันตั้งกลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งขึ้น และผลักดันสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขุนสมุทรจีนโฮมสเตย์ ในบรรยากาศสบายๆ ติดทะเล

นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้มากมาย ตั้งแต่กราบสักการะ เจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน สำรวจโบราณวัตถุที่ขุดพบบริเวณป่าชายเลน เช่น ถ้วยชามลายคราม เงินพดด้วง ไห ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านขุนสมุทรจีน

สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชาวบ้าน ดูการจับกุ้ง งมหอยแครง กราบไหว้พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรองค์ใหญ่ที่หันหน้าออกสู่ทะเล ณ วัดขุนสมุทรราวาส หรือ วัดขุนสมุทรจีน ช่วงเย็นอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ปูเนื้อแน่นๆ กุ้งตัวโตๆ

โฮมสเตย์บ้านขุนสมุทรจีน

1. ศูนย์ประสานงานบ้านพักโฮมสเตย์ ขุนสมุทรจีน-ผู้ใหญ่สมร เข่งสมุทร โทร. 08 6567 5296, 08 5020 0024
2. สามพี่น้องโฮมสเตย์ บ้านขุนสมุทรจีน โทร. 08 0557 2969, 09 8231 5160
3. วังใหญ่โฮมสเตย์ บ้านขุนสมุทรจีน โทร. 08 0451 3074
4. บ่อตกปลา และโฮมสเตย์ผู้ใหญ่แตง โทร. 08 1354 0913

ขอขอบคุณเรื่องและภาพ : ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา