เที่ยว “งานตราดรำลึก ปี 2562” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด 23-27 มีนาคม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตราด และ จังหวัดตราด ขอเชิญทุกๆ ท่านมาร่วมงาน “ งานตราดรำลึก ปี 2562 ” ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562

ภายในงาน ท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย  อาทิ ขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ,  การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองตราด จากภาครัฐและภาคเอกชน , การแสดงแสง สี เสียง ประกอบม่านน้ำและเลเซอร์ “มนต์มหัศจรรย์ วันตราดรำลึก”   ในการนี้  ททท.สำนักงานตราด  ยังได้จัดกิจกรรม  “Amazing Trat Licious” โดยจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นบ้านจากชุมชนในจังหวัดตราด กว่า 12 ชุมชน และยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย

นอกจากที่ นักท่องเที่ยว จะได้ไปท่องเที่ยว ในมิติแห่งการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย เช่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชน เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น, หาดทรายดำที่มีเพียง 1 ใน 5 แห่งของโลก, รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางตราด – คลองใหญ่ สู่ชายแดนไทย – กัมพูชา   และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะช้าง เกาะกูด และเกาะหมาก เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สำนักงานจังหวัดตราด โทร. 0 3951-1282

ททท. สำนักงานตราด โทร. 0 3959-7259 ถึง 60

หรือ FaceBook Page : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด