ททท.ภูมิภาคภาคตะวันออก ชวนส่งผลงาน Viral clip หัวข้อ “More [email protected]ตะวันออก

เงินรางวัลกว่า 200,000 บาท รอคุณ..อยู่ที่นี่ ..!!! กับ การประกวด Viral clip หัวข้อ “More [email protected]ตะวันออก” ภายใต้แนวคิด ” สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า…ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร “

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ขอเชิญ นักเดินทาง ส่งผลงาน Viral clip หัวข้อ “More [email protected]ตะวันออก ภายใต้แนวคิด ” สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า…ในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร” ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา และจังหวัดสระแก้ว

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่’ประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก

รางวัลการประกวด รางวัลรวม 2 จังหวัด มูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลจังหวัดละมูลค่ากว่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท )

ประเภทการประกวดคลิป ( มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท )

– รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม จังหวัดละ จำนวน 1 รางวัล  โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 50,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จังหวัดละ จำนวน 1 รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 30,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดละ จำนวน 1 รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ๅ10,000 บาท

ประเภทไวรัล คลิป ( VIRAL CLIP ) ยอดนิยมสูงสุด ( POPULAR VOTE )

– รางวัลคลิปยอดนิยม จังหวัดละ 1 รางวัล โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล 10,000 บาท

ประเภทผู้เข้ารอบ และผู้ชนะเลิศ รวม 10 เรื่อง/จังหวัด ( รอบสุดท้าย )

– รางวัลใบประกาศเกียรติคุณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก พร้อมของรางวัลพิเศษ

หลักเกณฑ์การประกวด :

เปิดรับผลงานการประกวดไวรัล คลิป ( เปิดรับสมัครพร้อมกัน 2 จังหวัด )

เปิดรับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562

การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ( ตัดสินรอบละ ๑ จังหวัด )

จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 20-12 เมษายน 2562

จังหวัดสระแก้ว วันที่ 25-26  เมษายน 2562

การตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบจังหวัดละ 10 รางวัล ใช้เกณฑ์การตัดสินและให้คะแนนผลงานการประกวดไวรัล คลิป ตามที่ผู้จัดฯ กำหนด จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คำตัดสินจากคณะกรรมการจะถือเป็นที่สิ้นสุด

การตัดสินการประกวดไวรัล คลิป ประเภท POPULAR VOTE จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 24-30 เมษายน 2562

  • เปิดโอกาสให้บุคคล ประชาชนทั่วไปร่วมให้คะแนนการตัดสิน รางวัล POPULAR VOTE  ผ่านทางระบบออนไลน์ จากผู้ที่ได้รับการตัดสินเข้ารอบ 10 รางวัล ( ในแต่ละจังหวัด )
  • สามารถร่วมให้คะแนนโหวตได้ทางแฟนเพจ เที่ยวตะวันออก ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออก ***กำหนดการให้คะแนนจากยอด LIKE และ ยอด SHARE

ประกาศผลรางวัล : 

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ประเภทรางวัลประกวดคลิป ) ของทั้งสองจังหวัด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 (ประเภทรางวัลยอดนิยม POPULAR VOTE) ของทั้งสองจังหวัด

มอบรางวัล วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท. ) สำนักงานใหญ่

***ผู้ที่ได้รับรางวัล ทุกรางวัล จะต้องเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานใหญ่ หรือส่งตัวแทนรับรางวัล โดยมีเอกสารประกอบการรับรางวัล ดังนี้ บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนที่มารับรางวัล พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับรางวัล ลงลายมือชื่อและรายละเอียด พร้อมหนังสือมอบอำนาจให้เรียบร้อย (ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามระเบียบที่กำหนด)

เผยแพร่ออนไลน์:   เดือนพฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และผู้ดำเนินการจัดประกวดฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 095-950-1559, 085-553-9872, 097-921-2929

http://www.phototechthailand.com/articles/799

หรือสามารถสมัครออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่ : https://docs.google.com/…/1G7ZDD7IqJDht6FgKzf3gGH1ixiH…/edit