อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก จ.สระแก้ว

อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก มีจุดเริ่มต้นมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการปรับปรุงระบบชลประทานในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างอ่างเก็บน้ำท่ากระบากเมื่อ พ.ศ.2522

และแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2524 เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับเกษตรกรในการอุปโภคบริโภค ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้มีน้ำสำหรับทำการกสิกรรม อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

เห็นแบบนี้หลายคนคงอยากไปเที่ยวพักผ่อนนอนชิลที่ริมอ่างเก็บน้ำ ที่รายล้อมไปด้วยความงดงามของธรรมชาติต้นไม้ในธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิด นอกจากที่นี่จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่น่าตื่นตา ตื่นใจด้วยแสงอาทิตย์ที่ทอดสีทองผ่านผืนน้ำที่สวยงาม

ที่ตั้ง : หมู่ 10 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว

เวลาเปิดปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.