วัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเข้ามานมัสการ “หลวงพ่อขาว” หรือ “หลวงพ่อปูน” พระพุทธรูปโบราณอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี ต้องไม่พลาดเดินทางมาที่ วัดนครธรรม วัดสำคัญของ จ.สระแก้ว ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ สร้างด้วยปูนขาวซึ่งเป็นดินขาวจากหนองดินจี่ โดดเด่นด้วยลักษณะกำลังนั่งขัดสมาธิ หน้าตักกว้าง 130.9 เซนติเมตร และสูง 199 เซนติเมตร

นอกจากนี้ภายในวิหารหลวงพ่อขาวยังประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจาก วัดปมะดุลลาราชะมหาวิหาร เมืองรัตนปุระ ประเทศศรีลังกา กล่าวสำหรับประวัติวัดนครธรรมแห่งนี้ เดิมมีชื่อว่า “วัดสระลพ” ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดนครธรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่พระครูวิวัฒน์นครธรรม ซึ่งเป็นพระภิกษุผู้มีคุณูปการต่อวัดนี้

ที่ตั้ง : ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เวลาเปิดปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 06.00-19.00 น.