พระสยามเทวาธิราช อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เมื่อเดินทางมาถึงสระแก้ว หลายคนก็อยากเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาว อ. อรัญประเทศ

พระสยามเทวาธิราชองค์นี้โดยพระครูอุทัยธรรมธารีจึงได้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราช องค์นี้ซึ่งอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรียาวนานถึง 7 ปี มาประดิษฐาน ณ ชายแดนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญ กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอรัญประเทศ ด้วยความเชื่อที่ว่าพระบารมีของพระสยามเทวาธิราช จะช่วยปกป้องคุ้มครองชาวอรัญประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยจากการสู้รบที่ปะทะกันอยู่หลายครั้งตามแนวชายแดน

ส่วนที่ตั้งของ “พระสยามเทวาธิราช” มีความสูง 1.29 เมตร สร้างโดยพระอุทัยธรรมธารี เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ เมื่อปี 2516 จากนั้นประชาชนก็ได้ร่วมกันสร้างบุษบกซึ่งเป็นที่ประทับของพระสยามเทวาธิราชจำลอง โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 20 ธ.ค. 2518 นั้นเอง

ที่ตั้ง : ถนนมหาดไทย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

เวลาเปิดปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

โทร. 086 3731 2282 , 086 3731 2284