พิพิธภัณฑ์อยู่ศุขสุวรรณ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

เพื่อนที่อยากท่องเที่ยวในสถานที่ที่สามารถเชื่อมโยงโลกอดีตมาสู่ปัจจุบันได้

“พิพิธภัณฑ์อยู่ศุขสุวรรณ” คือหนึ่งในคำตอบนั้นแน่นอน

เพราะด้วยบรรยากาศของพิพิธภัณฑ์ที่รายล้อมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดบนพื้นที่กว่า 17 ไร่ จัดตั้งขึ้นโดยคุณณรงค์-วิภาวรรณ์ อยู่สุขสุวรรณ์ ด้วยแนวคิดที่มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จากความเป็นนักสะสม สนใจและมีความหลงใหลในวัตถุโบราณ จนภายในบ้านพักอาศัยกลายเป็นแหล่งรวมของเก่ามากมาย

ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 5 อาคาร ได้แก่ อาคารที่ 1 อาคารราชาวดีเป็นอาคารสองชั้นที่ได้รวบรวมของใช้โบราณต่าง ๆ เช่น เตารีดโบราณ เครื่องทองเหลือง ตู้เย็นใช้น้ำมันก๊าด รวมทั้งตะเกียงเจ้าพายุหลากรูปแบบที่ปัจจุบันสามารถหาดูได้ยาก อาคารที่ 2 คืออาคารลีลาวดี เป็นอาคารแฝดที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดและมีสองชั้น รวบรวมเครื่องใช้โบราณ หลากหลายชนิด

อาคารที่ 3 ชื่ออาคารชวนชม เป็นอาคารชั้นเดียว ภายในจัดแสดงรูปเก่าของเมืองปราจีนบุรี ในสมัยก่อนและรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 9 เมื่อครั้งเสด็จมาเยือนเมืองปราจีนบุรี อาคารที่ 4 คืออาคารเจ้าพายุ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเป็นรูปทรงตะเกียงไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งในบริเวณดังกล่าวยังมีสถานที่ไว้สำหรับให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยและอาคารที่ 5 คือ อาคารเจ้าฟ้าประดิษฐ์รวบรวมเรือหลากหลายชนิดจัดเรียงรายไว้ให้ชมกันอย่างตื่นตา

ที่ตั้ง : 135 ถนนปราจีนตคาม ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

โทร. : 037 218 511, 037 218512, 08 1295 8218

เว็บไซต์ : http://www.yusuksuwan.com/history.php