อ่างเก็บน้ำดอกกราย จ.ระยอง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งใน จ.ระยอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จมาที่แห่งนี้ และทอดพระเนตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ.ปลวกแดง ทรงปล่อยปลานิล ปลายี่สกเทศ ปลากาดำและกุ้งก้ามกราม ลงในอ่างเก็บน้ำดอกกราย และทรงเสด็จเยี่ยมศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรและศิลปาชีพพิเศษ

และที่สำคัญคือ ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้ 4 ข้อ คือ พัฒนาด้านปศุสัตว์เพื่อการอุปโภคและบริโภค, ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรปลูกบ้านพร้อมกับประกอบอาชีพทำกินในพื้นที่ 4 ไร่, ด้านการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรยืมสัตว์ไปเลี้ยงแล้วส่งลูกคืน และเพิ่มเติมด้านการจัดการไร่นา เพื่อนำไปปรับปรุงไร่นาของตนเอง หลังจากทรงเสด็จเยี่ยมในครั้งนั้น  ผืนแผ่นดินที่เคยแห้งแล้ง  ผืนดินที่เคยมีแต่ปัญหาดินเสื่อมสภาพ

ซึ่งปัจจุบัน “อ่างเก็บน้ำดอกกราย” แห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ให้ทั้งความชุ่มชื่นและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ทุ่งนาข้าวสีเหลืองทองอร่าม ทุ่งดอกทานตะวันสวยเบ่งบานต้อนรับนักท่องเที่ยว แถมบริเวณสันเขื่อนยังเหมาะสำหรับวิ่ง และปั่นจักรยานออกกำลังกายอีกด้วย

ที่ตั้ง : ม.6 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง