สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.ระยอง

แวะมาเที่ยวสถานที่ร่มรื่นเติมเต็มความสดชื่นให้แก่ชีวิตกันที่ “สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สวนแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของชาติ ให้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลัง

โดยสวนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อปี 2527-2528 บนเนื้อที่ 60 ไร่ ซึ่งภายในสวนมีการรวบรวมสมุนไพรพันธุ์ต่าง ๆ มาปลูกไว้เป็นจำนวนมาก และทาง ปตท. ผู้ริเริ่มการจัดตั้งสวนแห่งนี้ก็ได้น้อมเกล้าฯ ถวายสวนสมุนไพรแห่งนี้แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2528 ซึ่งในช่วงต่อมาก็ได้มีการพัฒนาสถานที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นไม้เพิ่มเติม เพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 50 พรรษา

สำหรับภายในสวนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ “สวนสมุนไพร” ที่รวบรวมพันธุ์สมุนไพรมากกว่า 260 ชนิด ประมาณ 20,0000 ต้น มาปลูกไว้ที่สวนโดยแบ่งประเภทของสมุนไพรตามสรรพคุณในการรักษาโรค เอาไว้ถึง 20 กลุ่ม นอกจากจะเปิดที่นี่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และสวนสำหรับพักผ่อนแล้ว ยังถือเป็นพื้นที่สำคัญในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรอีกด้วย

ส่วนถัดมาก็คือบริเวณ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา” ซึ่งเป็นสถานที่แสดงนิทรรศการผ่านสื่อหลายรูปแบบ ที่ให้ความรู้ ดูสนุก ชวนติดตาม กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ค้นหาความรู้ โดยแบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ดังนี้ ห้องการเดินทางของลูกยาง, ห้องเจ้าฟ้านักอนุรักษ์, ห้องพลังงานที่ยั่งยืนของไทย, บ้านหมอยา, กินตามธาตุ และโลกของพืชสมุนไพร

เวลาเปิดทำการของที่นี่ คือ เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ (ปิดทำการทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม กิจกรรมนั่งรถ NGV ชมสวนสมุนไพรและเยี่ยมชมนิทรรศการความรู้ต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. อีกทั้งยังมีส่วนบริการต่างๆ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก เปิดให้บริการตั้งแต่ 08.00-16.30 น. รวมไปถึงร้านนวดเพื่อสุขภาพ เปิดให้บริการตั้งแต่ 10.00-19.00 น. อีกด้วย

ที่ตั้ง : ต.มาบข่า อ.เมือง จ.ระยอง

โทรศัพท์ : 038 915 213, 084 930 6060

เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี-จระยอง-1497351050480926/