วัดป่าประดู่ จ.ระยอง

วัดป่าประดู่ หรือชื่อแต่เดิมมีชื่อว่า วัดป่าเลไลยก์ อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง ถนนสุขุมวิท เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 สิ่งสำคัญของการมาเที่ยวที่วัดแห่งนี้นอกจากการเข้ามากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมตัววัดที่สวยงาม

เมื่อเดินเข้าไปชมยังภายในวิหารจะพบกับ พระนอนขนาดใหญ่ ยาว 11.95 เมตร สูง 3.60 เมตร เป็นพระพุทธไสยาสน์ซึ่งประทับอยู่ในท่านอนตะแคงซ้าย หนึ่งเดียวของระยอง ที่เดิมอยู่กลางแจ้งแต่ภายหลังต่อมาสร้างวิหารครอบเมื่อปี 2524 ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองและมีงานสมโภชประจำปีในช่วงตรุษจีน

ที่ตั้ง : เทศบาลนครระยอง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง

เวลาเปิดปิด : เวลา 08.00-17.00 น.