รำลึก 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากจันทบุรีถึงอยุธยา 26-27 ต.ค.61

เนื่องในปีพุทธศักราช 2560 เป็นวาระครบรอบ 250 ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรีราชธานีของไทยในอดีต นับเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่รัฐบาล และประชาชนชาวไทยจักได้แสดงกตเวทิตาคุณ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ที่ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี

กิจกรรมทางน้ำ

  • กระบวนเรือยาตราฯ ณ หาดแหลมเจริญ
  • ริ้วขบวนแห่อัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจากหาดแหลมเจริญไปยังวัดลุ่ม

กิจกรรมทางบก

  • พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
  • การแสดงหนังใหญ่และดนตรีไทย
  • การละเล่นไทย
  • การสาธิตอาหารพื้นบ้าน
  • การเสวนาให้ความรู้ประวัติสาสตร์

สำหรับจังหวัดระยองได้กำหนดจัดงานรับกำลังพลทางเรือกองเรือยาตราตามเส้นทางยกทัพ จากจันทบุรีถึงอยุธยา ขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณวัดลุ่ม(พระอารามหลวง) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่งที่วัดแห่งนี้ที่ครั้งหนึ่งพระเจ้าตากสินมหาราช เคยมาพักไพร่พลก่อนยกทัพไปตีเมืองจันทบุรี เพื่อรวบรวมกำลังพลกอบกู้เอกราชชาติไทยจากพม่า