วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วัดบางพลีใหญ่กลาง หรือที่ชาวบ้านที่นี่เรียกว่า วัดพระนอน เนื่องจากในมหาวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐาน พระศากยมุนีศรีสุเมธบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ภายในองค์พระนอนยังเป็นแบ่งออกเป็น 4 ชั้น โดยชั้นบนสุดเป็นห้องประดิษฐานหัวใจพระนอนที่เราสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ด้วย

ที่ตั้ง : ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เวลาเปิด-ปิด : 06:00–18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 02 337 3455