วัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

อยู่ติดกับตลาดน้ำโบราณบางพลี เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชต่อพม่า

ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อโต พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางมารวิชัยลืมเนตร ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก นอกจากนี้ในช่วงวันขึ้น 11 ค่ำ ถึงวันที่ 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ยังมีงานประเพณีรับบัว บริเวณริมคลองบางพลี ซึ่งมีความเก่าแก่และสวยงามมาก

ที่ตั้ง : ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เวลาเปิด-ปิด : 06:00–18:00 น. ทุกวัน

โทร. : 081 925 2844