ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ปากน้ำ) อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ปากน้ำ) หรือศาลเจ้าพ่อเฉิงหวง ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดปากน้ำ

และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามานานกว่า 200 ปี ภายในประกอบด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ศาลหลักเมือง และเจ้าพ่อเฉิงหวง ที่ชาวจีนเคารพนับถือ

ที่ตั้ง : ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

เวลาเปิด-ปิด : 05:30–19:00 น. ทุกวัน

โทร.0 2387 2118