วัดพระสมุทรเจดีย์ (พระเจดีย์กลางน้ำ) อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

วัดพระสมุทรเจดีย์ (พระเจดีย์กลางน้ำ) เริ่มก่อสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 แล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 4

เป็นวัดที่มีทั้งสถาปัตกรรมไทย จีน และตะวันตกผสมผสานกันอย่างลงตัว เหตุที่เรียกว่า พระเจดีย์กลางน้ำ ก็เพราะเมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบ แต่ปัจจุบันตื้นเขินจนกลายเป็นแผ่นดินติดกันไปแล้วนั่นเอง โดยทุกวันแรม 5 เดือน 11 ชาวสมุทรปราการจะจัดงานเฉลิมฉลององค์พระสมุทรเจดีย์รวมไปถึงร่วมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่ 2 ด้วย

ที่ตั้ง : ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

เวลาเปิด-ปิด : 07:00–16:00 น. ทุกวัน

โทร. 0 2425 8898