พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ แหล่งรวบรวมวัตถุและข้อมูลที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเกี่ยวกับกิจการทหารเรือ

ทั้งข้อมูลการรบในอดีต โมเดลเรือรบจำลอง และเรือหลวงที่ใช้ในกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค รวมไปถึงของจริงทั้งพาหนะและอาวุธต่างๆ ในสมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบก ปืนใหญ่โบราณ และอีกมากมายให้คนรุ่นหลังได้ชม ได้ศึกษากัน

ที่ตั้ง :  ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

เวลาเปิด-ปิด : 09:00–15:00 น. ทุกวัน (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร. 0 2394 1997, 0 2475 3808