เกาะลัด บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เกาะลัด บางปะกง อีกหนึ่งที่เที่ยวใกล้ๆ ตลาดน้ำบางคล้า เป็นเกาะกลางน้ำทางตอนบนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติริมธาร และมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายรอบเกาะลัด

เพียงนั่งเรือออกไปจากตลาดน้ำบางคล้า ใช้เวลาเดินทางรอบๆ ประมาณ 45 นาที ถ่ายรูปเก๋ๆ แวะพักที่วัดปากน้ำโจ้โล้ ชมโบสถ์ วิหารทองคำ พร้อมกลับมาเช็คอินกันได้

ที่ตั้ง : ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิด-ปิด : ทุกวัน