วัดจีนประชาสโมสร หรือวัดเล่งฮกยี่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วัดจีนประชาสโมสร หรือวัดเล่งฮกยี่ มีความเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถือเป็นหนึ่งใน 3 วัดที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวมังกร นั่นคือ วัดเล่งเน่ยยี่ กรุงเทพฯ เป็นหัวมังกร วัดเล่งฮัวยี่ จ.จันทบุรี เป็นหางมังกร ส่วนท้องมังกร อยู่ที่วัดเล่งฮกยี่ แห่งนี้

ภายในวัดประดิษฐาน ท้าวจัตุโลกบาลขนาดใหญ่ 4 องค์ พระประธาน 3 องค์และองค์ 18 อรหันต์ รูปหล่อเทพเจ้าไฉ่เซ่งเอี้ย รวมทั้งระฆังใบใหญ่น้ำหนักกว่า 1 ตัน ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ใบในโลก เป็นวัดที่มีผู้ให้ความเลื่อมใส มาทำพิธีสักการะพญามังกรกันมาก

ที่ตั้ง : ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00–17:00 น. ทุกวัน

โทร. : 038 511 069