วัดอุภัยภาติการาม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วัดอุภัยภาติการาม ประดิษฐานเจ้าพ่อซำปอกง ขนาดหน้าตักกว้าง 6.50 เมตร สูงประมาณ 12 เมตร ซึ่งในไทยมีเพียง 3  องค์ในไทย คือที่วัดกัลยาณมิตร วัดพนัญเชิง และที่วัดอุภัยภาติการามแห่งนี้

โดยกล่าวกันว่าเป็นองค์ที่สร้างจำลองแบบมาจากหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างอารามและปฏิสังขรณ์พระพุทธรูป พร้อมกับพระราชทานนามวัดว่า วัดอุภัยภาติการาม จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง : ถ.ศุภกิจ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิด-ปิด : 07:00–17:30 น. ทุกวัน

โทร. : 038 816 904