ศาลหลักเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ศาลหลักเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยทรงจตุรมุขหลังคาเป็นยอดปรางค์

ภายในศาลมีเสาหลักเมือง 2 เสา เสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองเก่าทำจากไม้มะค่าใหญ่ สร้างตั้งแต่พ.ศ. 2377 อีกเสาหนึ่งเป็นเสาหลักเมืองปัจจุบัน ทำจากไม้มงคลลงรักปิดทอง สร้างเมื่อพ.ศ. 2438 นอกจากนี้ภายในบริเวณศาลหลักเมืองยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สร้างแบบศิลปะจีนด้วย

ที่ตั้ง : ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิด-ปิด : 07:00-17:00 น. ทุกวัน