วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ หรือวัดเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นวัดที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร กรมหลวงรักษ์รณเรศ

สร้างขึ้นเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ 3 จนในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้รับพระราชทานนามว่า วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ แปลว่า วัดที่อาพระเจ้าแผ่นดินสร้าง ภายในวัดมีทั้งพระอุโบสถที่มีพระปรมาภิไธยย่อ จปร ของรัชกาลที่ 3 ส่วนด้านในประดิษฐานสมเด็จพระมหาพุทธรักษ์รณเรศ ให้ได้สักการะ

ที่ตั้ง : ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา

เวลาเปิด-ปิด : 08:00-21:00 น. ทุกวัน

โทร. : 038 515 142