เขื่อนขุนด่านปราการชล อ.เมือง จ.นครนายก

เขื่อนขุนด่านปราการชล หรือชื่อเดิมคือ “เขื่อนคลองท่าด่าน” เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดยาวที่สุดในประเทศไทยและในโลก โดยมีความยาวรวม 2,720 ม. ความสูง (สูงสุด) 93 ม. สร้างกั้นแม่น้ำนครนายกเพื่อจัดสรรทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนครนายก รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างเท่าเทียม

สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของในหลวง ร.9 ครอบฝายท่าด่านเดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนไว้ในหน้าแล้ง และควบคุมไม่ให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ไร่นา พื้นที่การเกษตรในหน้าฝน

ส่วนไฮไลท์หลักของการเดินทางมาเที่ยวชมเขื่อนแห่งนี้คือ สามารถชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้จากบริเวณสันเขื่อนด้านหน้าและชมทิวทัศน์เมืองนครนายกด้านหลังเขื่อน รวมไปถึงยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ ล่องแก่งลำน้ำนครนายก ชมพันธุ์ไม้นานาชนิด พร้อมกับเรียนรู้เรื่อง การสร้างเขื่อนภายในพิพิธภัณฑ์ขุนด่านปราการชลตลอดจนชมอาคารที่ประทับเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาได้อีกด้วย

ที่ตั้ง : บ.ท่าด่าน ม. 2 ต.หินตั้ง อ.เมือง จ.นครนายก

เวลาเปิดปิด : เวลา 09.00-17.00 น.