เชิญเที่ยว งานมะยงชิด มะปรางหวานของดีนครนายก ประจำปี 2560

เชิญเที่ยว งานมะยงชิด มะปรางหวานของดีนครนายก ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 10 – 19 มีนาคม 2560 ณ บริเวณสนามข้างห้างโลตัสนครนายก

-เลือกซื้อผลิตผลทางการเกษตร มะยงชิด มะปรางหวานจากชาวสวนประมาณ 50 สวน

-เลือกซื้อสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” มหกรรมสินค้าราคาถูกจากโรงงาน

-ชมการประกวดธิดาชาวสวนมะปราง

สอบถามเพิ่มเติม สมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก โทร. 081-8112531, 084-6803700