อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล โบสถ์สุดคลาสสิก จ.จันทบุรี

ไปแล้วต้องเช็คอิน อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ที่เที่ยวต้องห้ามพลาด จ.จันทบุรี


อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรม เป็นโบสถ์คริสต์คาทอลิกเก่าแก่ที่มีความสวยงามมาก ถือว่าเป็น Unseen แห่งหนึ่งของเมืองจันทบุรีเลย ด้วยสถาปัตยกรรมอันงดวาม ทั้งการตกแต่งภายในและภายนอก ทำให้โบถส์แห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปในช่วงบ่ายเป็นอย่างมาก
ที่ตั้ง : อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรม อยู่ในตัวเมืองจันทบุรี บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูร เลขที่ 110 หมู่ 5 ถนน

สันติสุข ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

เวลาเปิด-ปิด : นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาถ่ายภาพภายในโบถส์ได้ในเวลา 13.00 – 16.30 น.

ยกเว้นว่าวันไหนมีพิธีแต่งงานก็งดเข้าชม ส่วนด้านนอกสามารถถ่ายรูปได้ทุกวันและตลอดเวลาค่ะ