สัมผัสประเพณีเก่าแก่ แห่พญายมแล้วนำไปลอยทะเล ที่เทศบาลบางพระ จ.ชลบุรี

ขอเชิญท่านเข้าสัมผัสประเพณีที่มีมาช้านานตามที่เล่ากันมาก็เกือบร้อยปี นับว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวเราที่สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งในวันไหลวันสุดท้ายของสงกรานต์ ชาวบ้านจะทำการแห่พญายมแล้วก็นำไปลอยทะเลเพื่อสะเดาะเคราะห์ ในวันที่ 18 เมษายน 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม:  สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ โทร. 038-357-999