เที่ยวงานสงกรานต์พระประแดง 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายนนี้

เทศบาลเมืองพระประแดง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา เชิญเที่ยวงาน “สงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 


**สนใจสมัครประกวดนางสงกรานต์ และหนุ่มลอยชาย ติดต่อได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 18 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ โทร. 0 2463 4841