เที่ยวสงกรานต์เก๋ไก๋ สไตล์ย้อนยุค “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท จันทบุรี” 13-17 เมษายน 2561

เที่ยวสงกรานต์เก๋ไก๋ สไตล์ย้อนยุค ร่วมพิธีแห่เกวียนผ้าพระบาท แห่งเดียวในประเทศไทย สนุกกับกิจกรรม ณ ตลาดโบราณย้อนตำนานบ้านตะปอน 270 ปี ร่วมขอพรก่อพระเจดีย์ทราย 2561 กอง  ในงาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท จันทบุรี” 13-17 เมษายน 2561 ณ วัดตะปอนน้อย วัดตะปอนใหญ่ วัดเกวียนหัก อ.ขลุง จ.จันทบุรี

กำหนดการงาน มหาสงกรานต์ ตานานแห่เกวียนผ้าพระบาท
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน ร่วมพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (วัดตะปอนน้อย)

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน (วัดตะปอนน้อย)
10.00 น. “ร้อยรสพันอย่าง” สารพัดอาหารถิ่นของชุมชนรวมใจกันมาทาบุญ
11.30 น.
12.00 น. พิธีบวงสรวงพระบาทผ้า ขบวนแห่เกวียนผ้าพระบาท สุดยอดแห่งศรัทธาชุมชน
18.00 น. สาธิตอาหารถิ่น ณ เรือนสาธิตวัฒนธรรม “บ้านตะปอนน้อย”
19.30 น. ประกวดเดินผ้าไทย

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน (วัดเกวียนหัก และวัดตะปอนใหญ่)
14.00 น. ตลาดย้อนยุค 460 ปี บ้านเกวียนหัก
17.00 น. การประกวดอาหารถิ่นบ้านเกวียนหัก
18.30 น. หมากรุกคน
19.00 น. ศิลปินรุ่นใหม่หัวใจไทย การผสมผสานศาสตร์แห่งดนตรีและวิถีแห่งภูมิปัญญาไทย (วัดตะปอนใหญ่)
***15.00 น. การแข่งขันชักเย่อเกวียนพระบาท (วัดตะปอนน้อย)

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน (วัดเกวียนหัก)
18.00 น. สาธิตอาหารถิ่น ณ เรือนสาธิตวัฒนธรรม “บ้านเกวียนหัก”
19.00 น. ตามติดศรัทธาคนดัง “ครอบครัวเฟื่องอารมย์”
19.30 น. Light & Sound สืบสานตานานชักเย่อเกวียนพระบาท (ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 250 ปี พระเจ้าตากสินมาจันทบุรี)

วันอังคารที่ 17 เมษายน (วัดตะปอนใหญ่)
12.00 น. พิธีสรงน้าพระ และรดน้าขอพรจากผู้สูงอายุ
14.00 น. การแข่งขันชักเย่อเกวียนพระบาท
15.00 น. ก่อพระเจดีย์ทราย 2,561 กอง
18.00 น. สาธิตอาหารถิ่น ณ เรือนสาธิตวัฒนธรรม “บ้านตะปอนใหญ่”
19.30 น. พิธีสวดสมโภชพระเจดีย์ทราย

 

Promotion มหาสงกรานต์ตะปอน ตานานแห่เกวียนผ้าพระบาท
คูปอง ชิม ช้อป  แช๊ะ …ให้ เช่ด ร่วมฉลองมหาสงกรานต์ตะปอน รับคูปองเงินสดและส่วนลด มูลค่ารวมกว่า 5 แสนบาท เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว ชิม ช้อป …ให้ เช่ด ซึ่งเป็นแช๊ะคูปองชุดประกอบไปด้วย

1. คูปองเงินสดสาหรับซื้อสินค้าและใช้บริการในสถานประกอบการ อ.ขลุง, สถานประกอบการท่องเที่ยว จันทบุรี และร้านค้าประชารัฐสุขใจ รวมมูลค่า 250 บาทต่อชุด ประกอบด้วย

• คูปองมูลค่า 20 บาท จานวน 5 ใบ

• คูปองมูลค่า 50 บาท จานวน 1 ใบ

• คูปองมูลค่า 100 บาท จานวน 1 ใบ

2. คูปองส่วนลด หรือของที่ระลึกจากสถานประกอบการท่องเที่ยวต่างๆในจันทบุรี อาทิ ที่พัก ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ร้านของฝาก ประเมินเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 250 บาทต่อชุด

กลุ่มเป้าหมายและช่องทางในการแจกจ่ายคูปอง ชิม ช้อป …ให้ เช่ด แช๊ะ
1. นักท่องเที่ยวที่พักค้างในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ
2. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมงาน มหาสงกรานต์ตะปอน ตานานแห่เกวียนผ้าพระบาท
3. นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวงาน และขอรับคูปองล่วงหน้าผ่านทางสมาคม หรือรถประชาสัมพันธ์การจัดงาน (ขอรับได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561)

เงื่อนไขการใช้คูปองของนักท่องเที่ยว
1. คูปองชุดนี้ประกอบด้วยคูปองที่มีมูลค่า 20 บาท 50 บาท 100 บาท และส่วนลดตามที่ระบุหน้าคูปอง
2. คูปองนี้สามารถใช้แทนเงินสดหรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และร้านค้าประชารัฐสุขใจจังหวัดจันทบุรี
3. คูปองนี้ สามารถใช้แทนเงินสดหรือใช้เป็นส่วนลดได้ 1 ครั้งต่อ 1 คูปอง และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4. คูปองนี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561