เสื่อจันทบูร ของดีเมืองจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรีนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องผลไม้ ยังมีสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่ออย่างเสื่อจันทบูรเป็นของดีแห่งจันทบุรีอีกด้วย 

พาไปชมศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร แหล่งรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกก อีกทั้งยังเป็นแหล่งอนุรักษ์และเผยแพร่การทอเสื่อกกจันทบูรให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ ศึกษาวิธีการทอเสื่อในขั้นตอนต่างๆ

ได้ชมเสื่อทั้งลายโบราณอย่างลายคู่ ลายตาแขก ลายตาขำ รวมถึงลวดลายเข้ายุคเข้าสมัยอย่างลายไทยและลายน้ำไหลซึ่งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของเสื่อจันทบูร

ศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมพื้นบ้านการทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม ม.10 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000