ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี (2 วัน 1 คืน)

ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี (2 วัน 1 คืน) เส้นทางที่ 1

วันแรก

เช้า : เดินทางถึง ท่าเรือจรินทร์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีเยี่ยมชม พระราชวังจุฑาธุชราชฐาน อดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเหตุการณ์วิกฤต ร.ศ.112 ก็สิ้นสุดการเป็นเขตพระราชฐาน

ปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย พระเจดีย์อุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร,เรือนไม้ริมทะเล,เรือนวัฒนา,เรือนผ่องศรี เรือนอภิรมย์

จากนั้นเยี่ยมชม สะพานอัษฎางค์ สะพานไม้สีขาวทอดยาวลงไปกลางทะเล สร้างและตกแต่งด้วยศิลปะแบบขนมปังขิง เชื่อกันว่าหากคู่รักมาถ่ายรูปคู่บริเวณปลายสะพาน จะทำให้ความรักยืนยาว จากนั้นพักผ่อนดื่มกาแฟ ณ ร้าน Flower Blue Coffee and Bistro และเข้าชมศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทย และชาวต่างประเทศเชื้อสายจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง นิยมเดินทางมาสักการะ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย:  ชมหาดถ้ำพัง อยู่ส่วนกลางทางด้านทิศตะวันตกของเกาะ มีลักษณะเป็นอ่าวโค้ง หาดทรายขาวสวยงาม มีผู้คนนิยมมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก บริเวณชายหาด ยังมีบริการ เรือบานาน่าโบท ห่วงยางเล่นน้ำ เรือคายัค บริการดำน้ำดูปะการัง และช่องเขาขาด หรือช่องเขาอิสรยาภรณ์ จุดชมวิวยอดฮิตของเกาะสีชัง มีลักษณะเป็นช่องเขาขาดออกจากกัน ตั้งอยู่ด้านหลังของเกาะ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับชมทิวทัศน์ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งเกาะ หน้าผา และทะเล ซึ่งทรงใช้เป็นหอดูดาวด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดของเกาะสีชัง

เย็น : เดินทางเข้าที่พัก  รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง 

เช้า: ออกเดินทางจากเกาะสีชัง ไปยังท่าเรือจรินทร์ เดินทางไป ชุมชนตะเคียนเตี้ย ตั้งอยู่อยู่ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อชีวิตพอเพียง บ้านร้อยเสา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต เรียนรู้สารพันงานศิลปะพื้นบ้าน เช่น เรียนตัดพวงมโหตร การทำขนมโบราณ การทำอาหารพื้นเมือง การพับดอกไม้ การสานตะกร้า และชมบ้านร้อยเสา ฯลฯ

กลางวัน: รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย: เยี่ยมชม ตลาดเก่านาเกลือ ชมวิถีชีวิตของชาวชุมชนนาเกลือ ซึ่งเป็นชุมชนประมงพื้นบ้านของเมืองพัทยา นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้ออาหารถิ่น และของที่ระลึกได้จากชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นั่งเรือประมงพื้นบ้านชมการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ และนั่งรับประทานอาหารทะเล ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ โดยจะมีชาวบ้านให้บริการปิ้ง ย่าง แก่นักท่องเที่ยวที่มาซื้ออาหารทะเล

เยี่ยมชม ปราสาทสัจจธรรม เป็นอาคารที่สร้างด้วยไม้แกะสลักทั้งหลังทรงไทยจัตุรมุขด้วยแนวคิดทางศิลปะรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานศิลปะตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นจนถึงศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่บริเวณแหลมราชเวช อ่าววงพระจันทร์

เย็น: เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

————————————–

ตัวอย่างโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี (2 วัน 1 คืน) เส้นทางที่ 2

วันแรก

เช้า: เดินทางถึง สวนนงนุช จัดแสดงพันธุ์ไม้รูปแบบสวนพฤกษศาสตร์ มากกว่า 500 สวน อาทิ สวนฝรั่งเศส สวนประกอบเพชร สวนยุโรป เป็นต้น รวมทั้งมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย และการแสดงช้างแสนรู้ภายในโรงละคร รวมทั้งยังได้รับรางวัล Hall of Fame จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย: เดินทางไป สวนน้ำ Cartoon Network Amazone Waterpark สวนน้ำธีมการ์ตูนเน็ตเวิร์กแห่งแรกของโลก มีเครื่องเล่นและกิจกรรมทางน้ำมากมาย อาทิ Surf Board,Big Wave เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีขบวนพาเหรดจากเหล่าการ์ตูนเน็ตเวิร์กที่จะคอยสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยว อาทิ เบ็นเท็น,พาเวอร์พัฟเกิร์ล เป็นต้น

เย็น : แวะเยี่ยมชม ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วชุมชนจีนโบราณที่มีอายุมากกว่า 100 ปี นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม  วิถีชีวิตของชาวจีนโบราณ และขอพรศาลเจ้าแม่ทับทิมเกี่ยวกับความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน นอกจากนี้ ยังมีตลาดถนนคนเดิน ทุกๆ วันเสาร์ (15.00-20.00 น.)สามารถเลือกชิม เลือกซื้ออาหารที่มี่ชื่อเสียงของชุมชน อาทิ หมูฝอย หอยจ๊อ

เดินทางเข้าที่พัก บริเวณนาจอมเทียน

วันที่สอง

เช้า : เดินทางไป จุดชมวิวพัทยา ตั้งอยู่บนเขาที่คั่นระหว่างหาดพัทยาใต้กับหาดจอมเทียน ถือเป็นจุดชมพระอาทิตย์กลับขอบฟ้าแบบ 360องศาที่สวยที่สุด จากนั้นเยี่ยมชม อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย ตั้งอยู่บนจุด ชมวิวเขาพระตำหนักนักท่องเที่ยวมักจะนิยมมากราบสักการะด้วยดอกกุหลาบสีแดง

โดยมีความเชื่อว่าจะชีวิตการงานการค้าที่เจริญก้าวหน้า และเดินทางไป วัดพระใหญ่ประดิษฐานพุทธรูปมีขนาดใหญ่สีทองอร่ามอยู่บนเขาพระตำหนักนามว่า พระพุทธสุโขทัยวลัยชลธาร นอกจากนี้ ยังมีวังสามเซียน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับบริเวณพระใหญ่เป็นสถานที่ประดิษฐาน รูปปั้นของพระโพธิสัตว์กวนอิมประทับอยู่กลางสระน้ำ และรูปปั้น จำลองประวัติศาสตร์ของประเทศจีนอื่นๆ อีกมากมาย

และเยี่ยมชม  พิพิธภัณฑ์ Hello van Gon พิพิธภัณฑ์ที่นำเอาผลงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง เซนต์ แวน โก๊ะ และโกลด โมเนต์ ที่ส่วนใหญ่เป็นภาพสีน้ำมันให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเทคนิคภาพเคลื่อนไหว พร้อมให้ความรู้และเทคนิคการสร้างภาพที่ศิลปินทั้งคู่ใช้ด้วย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย: เยี่ยมชม อาณาจักรน้ำแข็ง Frost Magical Ice of Siam ภายในอาณาจักรน้ำแข็งมีการจัดแสดงประติมากรรมทรายขาว สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดผ่านฝีมือศิลปินชาวไทย นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความเย็นภายในโดมน้ำแข็งอุณหภูมิ – 10 องศา เซลเซียส พร้อมชมผลงานน้ำแข็งแกะสลักในรูปแบบต่างๆ มากมาย

และแวะเยี่ยมชม ชุมชนตลาดหนองมน ตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี มีอาหารถิ่น และของฝากมากมาย อาทิ ขนมจาก ขนมหม้อแกง อาหารทะเลแห้ง อาหารทะเลแปรรูปเป็นต้น  ซึ่งสินค้าที่มีชื่อเสียง คือข้าวหลามหนองมน

เย็น : เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ  :   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม