วัดถ้ำสาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

วัดถ้ำสาริกา วัดแห่งนี้แต่เดิมเคยเป็นสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริฑตฺโต พระสายวิปัสสนาที่ชาวพุทธให้ความเคารพอย่างสูง เคยธุดงค์มาปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำบนเขาช่วงระหว่างพ.ศ. 2450-2453

โดยสามารถเดินขึ้นบันไดผ่านป่าเขาที่ร่มรื่นสู่ถ้ำหินนี้ได้ ภายในถ้ำมีทั้งรูปหล่อหลวงปู่มั่น สมเด็จพระพุทธจารย์โต พรหมรังสี และพระพุทธรูปปางนั่งสมาธิ นอกจากนี้ยังมีเรือนพระธาตุบนยอดเขา บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานเมื่อพ.ศ. 2535 ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้สักการะอีกด้วย

ที่ตั้ง : ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

เวลาเปิด-ปิด : 06:00-17:00 น. เปิดทุกวัน

โทร. : 037 315 050