เทศกาลดูผีเสื้อปางสีดา 1 – 31 สิงหาคม 2563

อช.ปางสีดา ชวนนักท่องเที่ยวไปชมความสวยงามกับผีเสื้อมากมายกว่า 500 ชนิด กับสถานที่ที่ได้ชื่อว่าดินแดนผีเสื้อแห่งผืนป่าตะวันออก โดยที่อุทยานแห่งนี้มีจุดชมผีเสื้อกว่า 12 จุดใหญ่ เข้าชมได้ทั้งแบบขับรถเที่ยวชมและต้องเดินทางเข้าไป โดยมีค่าธรรมเนียนอุทยานฯ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

โดยเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความปลอดภัย ทางอุทยานจะมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 400 คน/วัน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องทำการจองคิวเพื่อเข้าชมล่วงหน้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานฯ

โทรศัพท์ 081-862-1511, 092-275-3969 หรือ ททท.สำนักงานนครนายก โทรศัพท์ 0-3731-2282, 0-3731-2284