โบราณสถานพานหิน แวะชมหลักฐานทางโบราณคดี อ.ศรีมหาโพธิ

โบราณสถานพานหิน แวะชมหลักฐานทางโบราณคดี หรือเทวสถานในศาสนาฮินดูที่เก่าแก่ย้อนไปถึงราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 มีลักษณะเป็นฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้วยศิลาแลง มีมุขยื่นออกมาทั้ง 4 ด้าน

พบร่องรอยหลุมเสาคาดว่าไว้สำหรับเครื่องไม้มุงหลังคา แต่ที่โดดเด่นตรงกลางคือศิลาแลงทรงกลมสลักเป็นรูปเชิงบาตร ที่มาของคำว่า “พานหิน” สันนิษฐานว่าอาจเป็นฐานของเทวรูป และยังมีการขุดพบชิ้นส่วนประติมากรรม พระกรซ้ายทรงสังข์ ที่น่าจะเป็นของพระนารายณ์อีกด้วย

ที่ตั้ง : บ้านโคกขวาง ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

เวลาเปิด-ปิด : 08:30-16:00 น. เปิดทุกวัน